Srpen 2009

Metallica - St.Anger (CZ)

26. srpna 2009 v 10:41 | Death Girl |  Překlady písní
Svatý Vztek

Svatý vztek kolem mýho krku
Svatý vztek kolem mýho krku
On nikdy nezíská respekt
Svatý vztek kolem mýho krku

(Vylíváš si ji, vylíváš si jej)
Svatý vztek kolem mýho krku
(Vylíváš si ji, vylíváš si jej)
On nikdy nezíská respekt

Vykašlat se na všechno a bez výčitek
Prosvítím tyhle tmavý místa
Potřebuji se vyjádřit, abych zůstal sám sebou
Sám sebou a svobodný
Vykašlat se na všechno a bez výčitek
Prosvítím tyhle tmavý místa
Smyčka s medailonem, pověsím si
na krk Svatý vztek

Cítím, že se můj svět hroutí
Je to jak zemětřesení
Je těžký vidět jasně
Jsem to já? Je to strach?
Mám na tebe šílenej vztek

Chci, aby můj vztek byl zdravý
Chci ho jen pro sebe
Potřebuji, abych ho neovládal
Chci, aby byl mnou

Potřebuji ho dostat ven

Dostat ven

zdroj

Vaše Death Girl

Nové info ...

22. srpna 2009 v 18:29 | Death Girl |  John Sinclair
Takže již jsem sem dávala info o vydávání, ale nyní má nové informace, jelikož jsem dostala darem roční předplatné J.Sinclaira, tak již vim co a jak, takže ...

Cena: 37kč / 1,75 Euro/ 52,80 SKK
Kdy vychází: 2., 3. a 4. týden v měsíci
Předplatné: zde

Krásné čtení přeje Death Girl

Pekelná jména

19. srpna 2009 v 18:48 | Death Girl |  Satanismus
Abaddon - (hebrejsky) ničitel

Adramelech - samarský ďábel

Ahpuch - mayský ďábel

Ahriman - mazdánský ďábel

Amon - egyptský bůh života a množeni s beraní hlavou

Apollyon - řecké synonymum pro Satana, úhlavního nepřítele

Asmodeus - hebrejský ďábel smyslnosti a přepychu, původnì zvíře posledního soudu

Astaroth - fénická bohyně chlípnosti, odpovídá babylónské Ištar

Azazel - (hebrejsky) učil člověka výrobě zbraní a zavedl kosmetiku

Baalberith - kanaánský Pán úmluv, později se z něj stal ďábel

Balaam - hebrejský ďábel lakoty a chamtivosti

Bafomet - uctíván templáři, jako symbol Satana

Bast - egyptská bohyně rozkoše představovaná kočkou

Belzebub - (hebrejsky) Pán much, převzatý ze symbolismu skaraba

Behemoth - hebrejská personifikace Satana v podobě slona

Beherit - starosyrské jméno pro Satana

Bilé - keltský bůh pekla

Cimeries - jezdí na černém koni a vládne Africe

Čemoš - moabitský bůh, pozdìji ďábel

Čort - ruské jméno pro Satana, černý bůh

Dagon - filištínský mstivý ďábel moře

Damballa - hadí bůh kultu voodoo

Démogorgon - řecké jméno ďábla, které prý mělo zůstat smrtelníkům utajeno

Diabolos - (řecky) plynoucí dolů

Drakula - rumunské jméno pro ďábla

Emma-O - japonský vládce pekla

Euronymos - řecký kníže smrti

Fenriz - syn Lokiho, zobrazovaný jako vlk

Gorgo - zdrobnělina Démogoron, řeckého jména pro ďábla

Haborym - hebrejské synonymum pro Satana

Hekaté - řecká bohyně podsvětí a magie

Ištar - babylonská bohyně plodnosti

Kálí - (hindsky) Šivova dcera, bohyně uctívaná Thuggy

Kojot - indiánský ďábel

Lilith - hebrejská ďáblice, Adamova první žena, která ho naučila jak to chodí

Loki - germánský ďábel

Mammon - aramejský bůh blahobytu a zisku

Mania - etruská bohyně pekel

Mantus - etruský bůh pekel

Marduk - bůh města Babylónu

Mastema - hebrejské synonymum pro Satana

Melek Taus - jezidský ďábel

Mefistofeles - řecky ten, který se straní světla, viz Faust

Metztli - aztécká bohyně noci

Mictian - aztécký bůh smrti

Midgard - syn Lokiho, zobrazovaný jako had

Milkom - amonitský ďábel

Moloch - fénický a kanaánský ďábel

Mormo - (řecky) král ghoulů, choť Hekaté

Naamah - hebrejská ďáblice svodů

Nergal - babylónský bůh Hadu

Nihasa - indiánský ďábel

Nija - polský bůh podsvětí

O-Yama - japonské jméno pro Satana

Pan - řecký bůh smyslnosti, později zapuzen do ďáblovy říše

P1uto - řecký bůh podsvětí

Proserpina - řecká královna podsvětí

Pwcca - velšské jméno pro Satana

Rimmon - syrský ďábel, uctívaný v Damašku

Sabazios - frýžského původu, ztotožňován s Dionýsem, uctívání hada

Saitan - enošský ekvivalent Satana

Sammael - (hebrejsky) "nenávist Boží"

Samnu - středoasijský ďábel

Sedit - indiánský ďábel

Sekhmet - egyptská bohyně pomsty

Set - egyptský ďábel

Šejtan - arabské jméno pro Satana

Šiva - (hindsky) ničitel

Tan-mo - čínská analogie ďábla, žádostivosti, touhy

Tezcatlipoca - aztécký bůh pekel

Thamuz - sumerský bůh, který byl později vypovězen do ďáblovy říše

Thoth- egyptský bůh magie

Tunrida - skandinávská ďáblice

Typhon - řecká personifikace ďábla

Yaotzin - aztécký bůh pekel

Yen-lo-Wang - čínský vládce pekel


Vaše Death Girl
Faktory ovlivňující provozování satanské magie

19. srpna 2009 v 18:47 | Death Girl |  Satanismus
TOUHA (přání, motivace, pokušení, citové přesvědčení)
Pokud po výsledku opravdu netoužíte, neměli byste se pokoušet obřad provádět. Satanista provádí rituál, aby dosáhl naplnění svých tužeb. Buďte jako děti a nepotlačujte touhu, jinak ztratíte kontakt s hlavním prvkem potřebným k provádění magie. Nechte se uvést v pokušení a vezměte si to, co vás pokouší, kdykoliv je to jen možné!

NAČASOVÁNÍ
Pro každou úspěšnou situaci je jednou z nejdůležitějších podmínek správné načasování. Zvolení správného času rozhoduje o úspěchu či neúspěchu magického rituálu ještě daleko větší měrou. Nejvhodnější chvíle pro seslání kletby či kouzla, očarování nebo zaříkávání je tehdy, kdy je objekt ve stavu největší receptivity. Vnímavost k vůli čaroděje (čarodějky) je nejvyšší, když je příjemce co možná nejpasivnější. Hodně pasivní je, když spí, nejvíce, když sní, což trvá dvě až tři hodiny, eventuálně až do probuzení. Však je nutné, aby čaroděj v tu chvíli byl na vrcholu sil. Každý z nás má během dne období, kdy je schopen přijímat čarodějovu vůli. V těchto chvílích denního snění, nudy, nebo když se čas vleče, jsme nejvíce ovlivnitelní.

PŘEDSTAVIVOST
Vše, co slopuží k vystupňování vzrušení v průbhu rituálu, přispívá k jeho úspěchu. Jakákoli kresba, malba, socha, literární projev, fotografie, součást oděvu, vůně, zvuk, hudba, scénka či vymyšlená situace, kterou lze vtělit do obřadu, čaroději poslouží. Pokud si chcete užít sexuálních radovánek s tím, koho jset si zvolili, pak jako integrální součást obřadu musíte situaci, po níž toužíte, vytvořit na papíře, plátně, psaným slovem atd. a přitom co nejvíc přehánět. Pokud máte hmotná přání, musíte upřeně hledět na obrazy věcí, které chcete - obklopte se vůněmi a zvuky, které tyto předměty vyvolávají - vytvořte magnet, který sutiaci nebo věc, po které toužíte, přitáhne! Abyste si pojistili zničení nepřátel, musíte zničit jejich podoby!

NASMĚROVÁNÍ
Jednou z nejvíce přehlížených okolností při provozování magie je nahromadění síly a její následné nasměrování k uspokojivému výsledku. Pokud si na situaci, na níž má být založen váš rituál, budete stěžovat nebo o ní budete pořád mluvit, můžete si být jisti, že příliš rozptýlíte a rozředíte to, co má být rituálně nasměrovanou silou.

FAKTOR ROVNOVÁHY
Týká se spíše rituálů touhy a soucitu. Schopnost přizpůsobit touhu svým možnostem.

MAGIE JE JAKO PŘÍRODA SAMA, K DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU V MAGII JE TŘEBA PRACOVAT V SOULADU S PŘÍRODOU, NE PROTI NÍ!

Vaše Death Girl

Pravidla

19. srpna 2009 v 11:30 | Death Girl |  Satanismus
  • Pokud jde o sex nebo chtíč: Plně využijte zaříkání a kouzel, která účinkují; jste-li muž, vnořte do ní svůj vztyčený úd se smilnou rozkoší; jste-li žena, rozevřete svůj klín s vilným očekáváním.
  • Pokud jde o soucit: Buďte odhodlání nelitovat námahy vynaložené na pomoc poskytnutou ostatním, i kdyby se mělo jejich nově získané blaho stát překážkou ve vaší životní dráze. Buďte vděční za vše, čeho se vám díky magii dostane.
  • Pokud jde o zkázu: Než vyšlete kletbu, ujistěte se, že JE VÁM JEDNO, jestli vaše oběť žije nebo ne; pokud jí přivodíte zkázu, radujte se a nepodléhejte výčitkám svědomí.

RESPEKTUJTE TATO PRAVIDLA,
JINAK SE ZCELA JISTĚ SETKÁTE
S PRAVÝM OPAKEM SVÝCH TUŽEB
A MÍSTO POMOCI DOJDETE ÚJMY!

Vaše Death Girl

Tři druhy satanského rituálu

19. srpna 2009 v 11:23 | Death Girl |  Satanismus
SEXUÁLNÍ RITUÁL (kouzlo lásky)
Smysl tohoto rituálu spočívá ve vyvolání odezvy v člověku, po němž toužíte, případně v přivolání partnera, který by naplnil vaše sexuální touhy.

RITUÁL SOUCITU (citovosti)
Smysl tohoto rituálu spočívá v úmyslu pomoci jiným, případně sobě. Tímto rituálem je možné ovlivnit podnikání, zdraví, rodinné štěsti, hmotné a vědecké úspěchy apod.

RITUÁL DESTRUKCE (očarování, kletba, ničivé kouzlo)
Jde o obřad, jehož použití je vyvoláno vztekem, nevolí, pohrdáním, opovržením nebo čirou nenávistí.

Vaše Death Girl

Čtyři korunní princi pekel

19. srpna 2009 v 11:08 | Death Girl |  Satanismus
  • SATAN - (hebrejsky) sok, protiklad, žalobce, Pán ohně, peklo, jih
  • LUCIFER - (latinsky) římský bůh, nositel světla, osvícení, vzduch, jitřenka, východ
  • BELIAL - (hebrejsky) bez pána, nízkost země, nezávislost, sever
  • LEVIATHAN - (hebrejsky) had z hlubin, moře, západ
Vaše Death Girl

Satanské devatero

19. srpna 2009 v 11:05 | Death Girl |  Satanismus
1. Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!

2. Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!

3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!

4. Satan znamená laskavost těm, kdo ji zasluhuji, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky!

5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!

6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry!

7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž díky "božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji" stal nejzkaženějším zvířetem!

8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!

9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!

Vaše Death Girl

Apocalyptica bude nahrávat

9. srpna 2009 v 19:44 | Death Girl |  Apocalyptica
Finští metaloví violoncellisté mají na svém kontě kromě zástupů fanoušků šest studiových desek a nyní nadešel opět čas chopit se pera. A jak řekl jeden ze členů Eicca Toppinen, za několik měsíců se muzikanti do skládání novinky skutečně pustí.
V rozhovoru, který violoncellista poskytl HardcoreSounds.Net, stojí, že si členové formace zamluvili nahrávací studia na nadcházející zimní měsíce. Nová deska by se k fanouškům mohla dostat už na jaře roku 2010.

zdroj

Vaše Death Girl

Kruh 2 - trailer

2. srpna 2009 v 16:52 | Death Girl |  Kruh 2
oficiální trailer (není cz)

Kruh 2 - video

2. srpna 2009 v 16:50 | Death Girl |  Kruh 2Kruh - trailer

2. srpna 2009 v 16:48 | Death Girl |  Kruh
oficiální trailer (není cz)

Královna prokletých - trailer

2. srpna 2009 v 16:42 | Death Girl |  Královna prokletých

oficiální trailer (není cz)

Armáda démonů: Matka slz - trailer

2. srpna 2009 v 16:38 | Death Girl |  Armáda démonů: Matka slz
oficiální trailer (není cz)

28 týdnu poté - trailer

2. srpna 2009 v 16:36 | Death Girl |  28 týdnu poté
oficiální trailer (není cz)

Grizzly Park - trailer

2. srpna 2009 v 16:20 | Death Girl |  Grizzly Park
oficiální trailer (není cz)

Oběť zla - trailer

2. srpna 2009 v 16:19 | Death Girl |  Oběť zla

oficiální trailer (není cz)

Stáhni mě do pekla - trailer

2. srpna 2009 v 16:16 | Death Girl |  Stáhni mě do pekla

oficiální trailer (není cz)

Freddy vs. Jason - trailer

2. srpna 2009 v 16:12 | Death Girl |  Freddy vs. Jason
oficiální trailer (není cz)

Vyvrženci pekla - trailer

2. srpna 2009 v 16:10 | Death Girl |  Vyvrženci pekla

oficiální trailer (není cz)